Mumunting Lathala (Bilang 1, Serye 2012)

May tamlay ang ulap sa Kalangitan;
batid kong nakikiramay luksang November 1;
Arya, mga namayakapang Anghel at Kaluluwa;
bukas mga Viajero dadalaw sa himlay pauwing aming Probinsya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s